Xogta Arr. Gudaha SSC
Raali noqo, xog kuma jirto hadda.
Arr. Gudaha SSC