Laxidhiidh
Arr. Gudaha SSC
Waa ballan, cidna lama wadaageyno xogtaada. Ogoloow Xeerarka Bogga iyo Xogta Macmiilka
Hoyga