KaydkaArr. Gudaha SSC
Raali noqo, war kuma jiro hadda.
Arr. Gudaha SSC