Hubinta Xubnaha

Digniin! 3 khalad waa uu ku xidhmayaa boggan.